Досие

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на населените места в Община Марица - Бенковски, Войсил, Костиево, Радиново, Царацово, Строево, Труд, Граф Игнатиево, Калековец, Войводиново, Желязно, Крислово, Динк, Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле, Манолско Конаре и Ясно поле”

№ 20150616EQBQX26843
2015-06-16