Досие

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на сграда за обществено обслужване – детска градина, на територията на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив“

№ 20150626XRWPW80787
2015-06-26