Досие

Обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa от ЗОП с обект: “Ремонт на улично осветление на територията на oбщина Марица”

№ 20150728YVGFS28351
2015-07-28ПубликацияДата
Договор №209 от 17.08.2015г.2015-08-17
Протокол 2015-08-10