Досие

Обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII „a“ от ЗОП с предмет: "Доставка чрез покупка на мебели за обзавеждане на детски градини на територията на община “Марица”, както следва: ЦДГ “Детелина” с.Строево, ЦДГ “Пролет” с.Рогош, ЦДГ “Бисер” с.Труд, ЦДГ “Ралица” с.Войводиново”

№ 20150807UBJSC44608
2015-08-07ПубликацияДата
Договор №225 от 03.09.2015г.2015-09-08
Протокол2015-08-25
Съобщение2015-08-19