Досие

Съобщение

№ 20150807UBJSC44608
2015-08-19

Уведомяваме Ви, че крайният срок за подаване на оферти в процедурата по реда на глава VIII „a“ от ЗОП с предмет: "Доставка чрез покупка на мебели за обзавеждане на детски градини на територията на община “Марица”, както следва: ЦДГ “Детелина” с.Строево, ЦДГ “Пролет” с.Рогош, ЦДГ “Бисер” с.Труд, ЦДГ “Ралица” с.Войводиново” е 21.08.2015г. - 16:30 часа

Документи: