Досие

Процедура по реда на гл.VIIIa oт ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община ,,Марица‘‘ както следва: 1. Ремонт на помещение в Кметство село Войводиново 2.Ремонт на помещение в Кметство село Маноле

№ 20150812YLIQC73412
2015-08-12ПубликацияДата
Договор №233 от 18.09.2015г.2015-09-18
Протокол2015-08-27