Досие

Процедура по чл.90, ал.1 т.8 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект „Изграждане на съвременно средищно училище с професионална насоченост „Земеделие” в с. Маноле”

№ 20150818QZLAG30788
2015-08-18