Досие

Процедура по реда на гл.VIIIa oт ЗОП с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството на обект „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА КУЛТУРЕН ДОМ“, подобект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА И ОТКРИТА МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ - І ЕТАП” в упи ХІV-1727, за обществено и делово обслужване, кв. 31, с. Скутаре, Община Марица

№ 20150821BFVOM28101
2015-08-21ПубликацияДата
Договор №231 от 14.09.2015г.2015-09-14
Протокол от 07.09.2015г2015-09-07