Досие

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА И ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА- ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2016г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

№ 20151118LGGLW33142
2015-11-18

Обособена позиция № 1: „Осигуряване на специализиран автобусен превоз на ученици до средищни училища на територията на Община Марица-област Пловдив за календарната 2016г. по маршрутен график № 1 – Любен – Неделево - Церетелево- Царимир - Граф Игнатиево и обратно.

 

Обособена позиция № 2: „ Осигуряване на специализиран автобусен превоз на ученици до средищни училища на територията на Община Марица-област Пловдив за календарната 2016г. по маршрутен график № 2– Желязно – Крислово - Динк - Войводиново и обратно“.

 

Обособена позиция № 3: „ Осигуряване на специализиран автобусен превоз на ученици до средищни училища на територията на община Марица-Област Пловдив за календарната 2016г. по маршрутен график № 3 – Трилистник – Рогош и обратно“.

 

Обособена позиция № 4: „Осигуряване на специализиран автобусен превоз на ученици до средищни училища на територията на община Марица-Област Пловдив за календарната 2016г. по маршрутен график № 4 –Войсил – Радиново - Бенковски и обратно“.

 

Обособена позиция № 5: „Осигуряване на специализиран автобусен превоз на ученици до средищните училища на територията на община Марица-Област Пловдив за календарната 2016г. по маршрутен график № 5 – Ясно поле-Манолско Конаре-Маноле и обратно“.

 

Обособена позиция № 6: „Осигуряване на специализиран автобусен превоз на деца на територията на община Марица-област Пловдив за календарната 2016г. по маршрутен график № 6 – Рогош-Маноле и обратно“.