Досие

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на енергийната ефективност на ОУ „Дядо Иван Арабаджията“ – с. Царацово“

№ 20160225IQWJG50892
2016-02-25Документи: