Досие

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на обект: „Археологически комплекс с приемна сграда, информационен център, открити и покрити площи за експозиция и учебна археология“ в УПИ 24.100 – археологически комплекс, мест. Малтепе, в землището на с.Маноле, община Марица, Пловдивска област, по проект „Музей на открито Малтепе“, договор №24-10М1-45 от 28.08.2015г., сключен между Община „Марица“ и Министерство на културата по програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“

№ 20160321DWWGV84369
2016-03-21ПубликацияДата
Договор с рег. № 130 от 16.05.2016г.2016-05-18
Протокол2016-04-20