Досие

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА ,,А‘‘ oт ЗОП "Периодични доставки на хигиенни материали и консумативи"

№ 20160331ITHOM66598
2016-03-31ПубликацияДата
Договор с рег. № 124 от 10.05.2016г.2016-05-10
Протокол2016-04-21