Досие

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ ,,А‘‘ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ:,,КЕТЪРИНГ-ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦДГ ,,ДЕТЕЛИНА‘‘ СЕЛО КРИСЛОВО, ЦДГ ,,ЗДРАВЕЦ‘‘ СЕЛО ГРАФ ИГНАТИЕВО И ЦДГ ,,СИНЧЕЦ‘‘ СЕЛО СКУТАРЕ, ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘

№ 20160404GUIDP14791
2016-04-04ПубликацияДата
Договор с рег. № 114 от 27.04.2016г.2016-05-10
Протокол2016-04-21