Досие

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ ,,А‘‘ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: ,,КЕТЪРИНГ-ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВ ТОПЪЛ ОБЯД ЗА ПОЛЗВАЩИТЕ УСЛУГАТА НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА В СЕЛО СТРОЕВО, ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘

№ 20160405BAQYV46230
2016-04-05