Досие

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ ,,А‘‘ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: ,,ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘

№ 20160407ZMWNS41095
2016-04-07ПубликацияДата
Договор с рег. № 156 от 23.06.2016г.2016-06-24
Протокол2016-04-26