Досие

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: "Подобряване на енергийната ефективност и естетизация на детска градина в с. Маноле"

№ 20160414STXXH61999
2016-04-14Документи: