Досие

Публично съзтезание за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.176 и сл. от зоп с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности и превантивно и текущо поддържане на улиците и общинските пътища с техните съоръжения на територията на община Марица“

№ 20160615DPEFY46927
2016-06-15