Досие

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за пътища, с които ще кандидатства община Марица за финансиране по ПРСР 2014-2020“

№ 20160728XKRIS41522
2016-07-28ПубликацияДата
Решение за прекратяване2016-08-23