Досие

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП - събране на оферти за целевия разход по чл.29, ал.1, т.1 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ, представляващи разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи за реконструкция и рехабилитация на обект: Общински път PDV1152/ІІ-64/-Граф Игнатиево-Динк-Крислово-Желязно-Войводиново-/PDV1191/ в участъка от начало с. Граф Игнатиево до начало с. Динк и Общински път IV-56048 /Калековец -Крислово/ от км. 0+000 до км. 2+772.27“.

№ 20160920DPHAW64410
2016-09-20ПубликацияДата
Решение2016-09-29