Досие

Oбществена поръчка по реда на глава 26 от зоп, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусните линии от общинската и от областната транспортни схеми от квотата на Община МАРИЦА в пет обособени позиции”

№ 20170516CHEAY62679
2017-05-16