Досие

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА, В ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МАРИЦА – ЧАСТ ОТ „ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА”

№ 20170614XMAPV43017
2017-06-14ПубликацияДата
Договор2017-07-25
Протокол от работа на комисията2017-06-26