Досие

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за организирани участия и мероприятия, пряко свързани с изпълнението на дейностите по проект ,,Заедно ръка за ръка-творим красота“ по 3 /три/ обособени позиции‘‘

№ 20170807TABHD93694
2017-08-07Документи: