Досие

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител на инженеринг по проект: „Реконструкция на довеждащи улица и път до „Археологически комплекс МАЛТЕПЕ“

№ 20180205XFKFS51575
2018-02-05