Досие

Открита процедура по ЗОП с предмет :"Осигуряване на външна експертна помощ при организация и управление на проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица по две обособени позиции"

№ 20180730GYVTH99942
2018-07-30