Досие

Oбществена поръчка с предмет: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица“

№ 20180809MXSGB97315
2018-08-09Документи: