Досие

Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица" по две обособени позиции

№ 20180904CJDHB32201
2018-09-04ПубликацияДата
Протокол № 12018-11-13
Разяснение по чл.189 от ЗОП2018-09-18