Досие

Пряко договаряне по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на природен газ за нуждите на ДГ "Бисер", село Труд и ДГ "Пролет", село Царацово, Община "Марица"."

№ 20180926FQDYZ15524
2018-09-26Документи: