Досие

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: ,,Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в село Граф Игнатиево, община Марица‘‘, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

№ 20181026JFFPZ50733
2018-10-26ПубликацияДата
Протокол № 12019-01-21