Досие

Пряко договаряне по реда на чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в община „Марица” – ЦДГ „Буратино”, с. Костиево”

№ 20181108NBFSI92642
2018-11-08