Досие

Пряко договаряне по реда на чл.182,ал.1.т.1 от ЗОП с предмет: „Неотложни възстановителни работи по възстановяване на проводимостта на дере и реконструкция на прилежащите им съоръжения, в с. Маноле, община Марица“

№ 20181205HYZBW68006
2018-12-05Документи: