Досие

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП с предмет: "Кетъринг – ежедневно приготвяне и доставка на храна по 2 обособени позиции"

№ 20190129EOEIP73761
2019-01-29ПубликацияДата
Решение2019-03-01
Доклад2019-03-01
Протокол № 62019-03-01
Протокол № 52019-03-01
Протокол № 42019-03-01
Протокол № 32019-03-01
Протокол № 22019-03-01
Съобщение2019-02-21
Протокол № 12019-02-13