Обществено обсъждане относно необходимостта от поемане на общински дълг с предназначение: за рефинансиране на съществуващ банков кредит от Райфайзенбанк

24.02.2017