Обществ. обсъждания

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”

Дата на публикуване: 04.12.2018

Проект на наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”

Дата на публикуване: 15.11.2018

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО, ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ – ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Дата на публикуване: 25.10.2018

Проект на наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”

Дата на публикуване: 08.08.2018

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА" - ПЛОВДИВ

Дата на публикуване: 16.07.2018

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И РЕГЛАМЕНТИРАНЕ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "МАРИЦА"

Дата на публикуване: 12.07.2018

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...