Обществ. обсъждания

Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица”

Дата на публикуване: 08.06.2018

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Публиично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджет за 2017г.

Дата на публикуване: 22.05.2018

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси на 25.05.2018г. от 15:00 часа в залата на Община "Марица" в [...]

Цялата публикация...

Покана за обществено обсъждане на предложението за поемане на общински дълг

Дата на публикуване: 19.04.2018

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ ПОКАНА за обществено обсъждане На основание чл.15 от Закона за общинския дълг, [...]

Цялата публикация...

Проект за ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА“, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

Дата на публикуване: 05.04.2018

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общински план за развитие на Община "Марица" (2014-2020г.) за 2017 година

Дата на публикуване: 30.03.2018

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ (2014 – 2020г.) за 2017 [...]

Цялата публикация...

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община "Марица"

Дата на публикуване: 26.02.2018

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...