Обществ. обсъждания

Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Марица за 2016 година

Дата на публикуване: 27.06.2017

Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Марица за 2016 година П О К А Н А На основание [...]

Цялата публикация...

Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на "Наредба за управление и стопанисване на общинските пътища на територията на Община "Марица"

Дата на публикуване: 16.06.2017

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА “МАРИЦА”

Дата на публикуване: 12.05.2017

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ (2014 – 2020г.) за 2016г.

Дата на публикуване: 11.04.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО, ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА

Дата на публикуване: 07.04.2017

Проект на наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”

Дата на публикуване: 17.03.2017

Проект на наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...