Обществ. обсъждания

Проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ В ОБЩИНА МАРИЦА

Дата на публикуване: 10.10.2017

Проект на Наредба Инструкция към Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община "Марица"

Дата на публикуване: 20.09.2017

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за регистрация, отчет, контрол, правила на движение и изисквания, на които да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община "Марица"

Дата на публикуване: 20.09.2017

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на „Програма за управление на отпадъците на община Марица”

Дата на публикуване: 08.09.2017

Проект на Програма [...]

Цялата публикация...

Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Марица за 2016 година

Дата на публикуване: 27.06.2017

Публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Марица за 2016 година П О К А Н А На основание [...]

Цялата публикация...

Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на "Наредба за управление и стопанисване на общинските пътища на територията на Община "Марица"

Дата на публикуване: 16.06.2017

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...