Обществ. обсъждания

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община "Марица"

Дата на публикуване: 30.01.2017

Проект на наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 г. на Община „Марица”.

Дата на публикуване: 27.12.2016

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 09.01.2017 г. от 14.00 часа в залата на Община „Марица” [...]

Цялата публикация...

Предложение на актуализиран списък с проекти за реализация на Общинския план за развитие на община Марица за периода 2014-2020г.

Дата на публикуване: 12.12.2016

Линк към предложението   Коментари могат да се изпращат до 12.01.2017г. на ел.поща plan2020@maritsa.org [...]

Цялата публикация...

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА”

Дата на публикуване: 28.11.2016

Линк към проекто-наредбата.(Наредба-данък върху таксиметровите превози на хора.) Линк към проекто-наредбата.(Наредба-данък върху придобиването на имот.)   [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община "Марица"

Дата на публикуване: 16.11.2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община "Марица" [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община "Марица" - област Пловдив.

Дата на публикуване: 09.11.2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за [...]

Цялата публикация...