Обществ. обсъждания

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

Дата на публикуване: 28.02.2017

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК [...]

Цялата публикация...

Обществено обсъждане относно необходимостта от поемане на общински дълг с предназначение: за рефинансиране на съществуващ банков кредит от Райфайзенбанк

Дата на публикуване: 24.02.2017

Виж поканата [...]

Цялата публикация...

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕГРАЦИОННАТА ПОЛИТИКА ЗА 2016Г.

Дата на публикуване: 21.02.2017

Линк към обявлениeтo   За информация : proekti@maritsa.org [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община "Марица"

Дата на публикуване: 30.01.2017

Проект на наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 г. на Община „Марица”.

Дата на публикуване: 27.12.2016

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 09.01.2017 г. от 14.00 часа в залата на Община „Марица” [...]

Цялата публикация...

Предложение на актуализиран списък с проекти за реализация на Общинския план за развитие на община Марица за периода 2014-2020г.

Дата на публикуване: 12.12.2016

Линк към предложението   Коментари могат да се изпращат до 12.01.2017г. на ел.поща plan2020@maritsa.org [...]

Цялата публикация...