Обществ. обсъждания

Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА “МАРИЦА”

Дата на публикуване: 12.05.2017

Проект на Наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект на ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ (2014 – 2020г.) за 2016г.

Дата на публикуване: 11.04.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО, ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА

Дата на публикуване: 07.04.2017

Проект на наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”

Дата на публикуване: 17.03.2017

Проект на наредба Частична оценка на въздействието Доклад [...]

Цялата публикация...

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

Дата на публикуване: 28.02.2017

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК [...]

Цялата публикация...

Обществено обсъждане относно необходимостта от поемане на общински дълг с предназначение: за рефинансиране на съществуващ банков кредит от Райфайзенбанк

Дата на публикуване: 24.02.2017

Виж поканата [...]

Цялата публикация...