Обществ. обсъждания

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество за организацията и безопасността на движението на територията на община Марица

Дата на публикуване: 12.09.2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество [...]

Цялата публикация...

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И ТУРИСТИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА: 2016-2020г.

Дата на публикуване: 30.08.2016

Линк към проекта [...]

Цялата публикация...

Проект за Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет "Марица". и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Дата на публикуване: 16.08.2016

Линк към проекта [...]

Цялата публикация...

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддръжка и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество за организация и безопасност на движението на територията на община Марица

Дата на публикуване: 15.08.2016

Линк към Наредбата [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за дейностите на в детските градини в община Марица

Дата на публикуване: 05.08.2016

Проект на Наредба за дейностите на в детските градини в община Марица [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредна на община Марица за водене на Регистър на общинските детски градини.

Дата на публикуване: 05.08.2016

Проект на Наредна на община Марица за водене на Регистър на общинските детски градини. [...]

Цялата публикация...