Обществ. обсъждания

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА”

Дата на публикуване: 28.11.2016

Линк към проекто-наредбата.(Наредба-данък върху таксиметровите превози на хора.) Линк към проекто-наредбата.(Наредба-данък върху придобиването на имот.)   [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община "Марица"

Дата на публикуване: 16.11.2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община "Марица" [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община "Марица" - област Пловдив.

Дата на публикуване: 09.11.2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и ползване на рекламно-информационни елементи върху недвижими имоти на територията на община "Марица"

Дата на публикуване: 17.10.2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за издаване на разрешение за поставяне и ползване на [...]

Цялата публикация...

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА”

Дата на публикуване: 10.10.2016

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "МАРИЦА", НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дата на публикуване: 12.09.2016

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "МАРИЦА", НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ [...]

Цялата публикация...