Обществ. обсъждания

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддръжка и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество за организация и безопасност на движението на територията на община Марица

Дата на публикуване: 15.08.2016

Линк към Наредбата [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за дейностите на в детските градини в община Марица

Дата на публикуване: 05.08.2016

Проект на Наредба за дейностите на в детските градини в община Марица [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредна на община Марица за водене на Регистър на общинските детски градини.

Дата на публикуване: 05.08.2016

Проект на Наредна на община Марица за водене на Регистър на общинските детски градини. [...]

Цялата публикация...

Проект на Програма за управление на отпадъците на община "Марица"

Дата на публикуване: 20.06.2016

Покана за обществено обсъждане Уважаеми дами и господа, Община “Марица” има удоволствието, да Ви покани на кръгла маса за обсъждане [...]

Цялата публикация...

Общинска Програма по енергийна ефективност за 2016-2020 година

Дата на публикуване: 06.06.2016

Линк към програмата [...]

Цялата публикация...

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за създаване на тридишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община "Марица" - област Пловдив и раздел Х Общински дълг

Дата на публикуване: 26.05.2016

Линк към Проект на наредбата [...]

Цялата публикация...