Обществ. обсъждания

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА”

Дата на публикуване: 10.10.2016

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "МАРИЦА", НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дата на публикуване: 12.09.2016

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "МАРИЦА", НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество за организацията и безопасността на движението на територията на община Марица

Дата на публикуване: 12.09.2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество [...]

Цялата публикация...

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И ТУРИСТИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА: 2016-2020г.

Дата на публикуване: 30.08.2016

Линк към проекта [...]

Цялата публикация...

Проект за Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет "Марица". и неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Дата на публикуване: 16.08.2016

Линк към проекта [...]

Цялата публикация...

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддръжка и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество за организация и безопасност на движението на територията на община Марица

Дата на публикуване: 15.08.2016

Линк към Наредбата [...]

Цялата публикация...