Обществ. обсъждания

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за създаване на тридишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община "Марица" - област Пловдив и раздел Х Общински дълг

Дата на публикуване: 26.05.2016

Линк към Проект на наредбата [...]

Цялата публикация...

Проект на Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници

Дата на публикуване: 28.04.2016

Проект на Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници [...]

Цялата публикация...

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЪРВО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Дата на публикуване: 12.04.2016

                                                       [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по Глава VI от ЗОС и Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Чиста Марица" към Община "Марица"

Дата на публикуване: 08.04.2016

Проект на Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по Глава VI от ЗОС и Проект [...]

Цялата публикация...

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА "МАРИЦА" (2014-2020г.) за 2015 г.

Дата на публикуване: 11.03.2016

Линк към Годишен доклад [...]

Цялата публикация...

Публично обсъждане на годишен доклад на община "Марица" за изпълнението на дейностите по интеграционната политика за 2015г.

Дата на публикуване: 23.02.2016

Линк към публикацията [...]

Цялата публикация...