Обществ. обсъждания

Проект на Програма за управление на отпадъците на община "Марица"

Дата на публикуване: 20.06.2016

Покана за обществено обсъждане Уважаеми дами и господа, Община “Марица” има удоволствието, да Ви покани на кръгла маса за обсъждане [...]

Цялата публикация...

Общинска Програма по енергийна ефективност за 2016-2020 година

Дата на публикуване: 06.06.2016

Линк към програмата [...]

Цялата публикация...

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за създаване на тридишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община "Марица" - област Пловдив и раздел Х Общински дълг

Дата на публикуване: 26.05.2016

Линк към Проект на наредбата [...]

Цялата публикация...

Проект на Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници

Дата на публикуване: 28.04.2016

Проект на Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници [...]

Цялата публикация...

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЪРВО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Дата на публикуване: 12.04.2016

                                                       [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по Глава VI от ЗОС и Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Чиста Марица" към Община "Марица"

Дата на публикуване: 08.04.2016

Проект на Наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по Глава VI от ЗОС и Проект [...]

Цялата публикация...