Обществ. обсъждания

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община "Марица"

Дата на публикуване: 13.03.2015

Изтеглете документа [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община "Марица"

Дата на публикуване: 27.02.2015

Изтеглете документа [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение на Наредба за хигиенните изисквания за отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на община "Марица"

Дата на публикуване: 19.02.2015

Изтеглете документа [...]

Цялата публикация...

Проект на план за интеграция на ромите (пир) 2014-2020г. на община Марица

Дата на публикуване: 13.02.2015

Проект Докладна записка   [...]

Цялата публикация...