Обществ. обсъждания

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община "Марица"

Дата на публикуване: 03.09.2015

Изтеглете документа [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община "Марица"

Дата на публикуване: 25.08.2015

Изтеглете документа [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община "Мaрица"

Дата на публикуване: 07.08.2015

Виж документация [...]

Цялата публикация...

Покана

Дата на публикуване: 24.06.2015

На основание чл. 140, ал. 2 от Закона за публичните финанси на 01.07.2015 г. от 15.00 часа в залата на [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община "Марица"

Дата на публикуване: 23.03.2015

Изтеглете документа [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община "Марица"

Дата на публикуване: 23.03.2015

Изтегли документа [...]

Цялата публикация...