Обществ. обсъждания

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община "Марица"

Дата на публикуване: 03.02.2016

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски [...]

Цялата публикация...

ПРОЕКТ НА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА“, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дата на публикуване: 02.12.2015

ПРОЕКТ НА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА“, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО [...]

Цялата публикация...

Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2016г. на Община "Марица"

Дата на публикуване: 18.11.2015

На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси на 27.11.2015 г. от 13:30 часа в залата на Община „Марица” [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община "Марица"

Дата на публикуване: 03.09.2015

Изтеглете документа [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община "Марица"

Дата на публикуване: 25.08.2015

Изтеглете документа [...]

Цялата публикация...

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община "Мaрица"

Дата на публикуване: 07.08.2015

Виж документация [...]

Цялата публикация...