Новини

Общинска служба по земеделие „Марица” уведомява заинтересованите лица, че в изпълнение на чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, Комисията по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ има изготвени проекти на картите за масивите за ползване на земеделската земя и регистрите към тях за стопанската 2017/2018 година

О Б Я В А

Общинска служба по земеделие „Марица” уведомява заинтересованите лица, че в изпълнение на чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, Комисията по чл.37в, ал.1 ЗСПЗЗ има изготвени проекти на картите за масивите за ползване на земеделската земя  и регистрите към тях за стопанската 2017/2018 година в следните землища в Община Марица:

Бенковски, Войводиново, Граф Игнатиево, Динк, Желязно,  Калековец, Крислово, Костиево, Маноле, Радиново, Рогош, Скутаре, Строево, Трилистник, Труд, Царацово.

Картата на масивите и регистрите са достъпни в ОСЗ Марица - Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 32

                                                                         

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ «МАРИЦА»