Новини

Общинските съветници подкрепиха бюджета на община „Марица“ за 2019 г.

Бюджетът на община „Марица“ за 2019 г. бе приет с мнозинство от 21  гласа „за“ на сесията на 5-ти февруари.

Против финансовия план, който е 37 239 969 лв., гласува само групата на БСП.

Зам.-кметът на община „Марица“ Петър Минков благодари на общинските съветници и на всички, които имат принос в предварителната подготовка на бюджета за тази година.

„Благодаря Ви за подкрепата, с капиталовите разходи ще решим много от проблемите на населените места. По-голяма част от бюджета е за издръжка на детските градини и училищата. Признателен съм на кметовете на 19-те населени места, както и на общинските съветници за активното им участие в разработването на финансовата рамка на общината.“, подчерта зам.-кметът.

„Надявам се с общи усилия да изпълним приходната и разходната част.“, обърна се инж. Петър Минков към местния парламент.

Той не скри изненадата си от решението на БСП да гласува против бюджета на община „Марица“.

Приоритетите на общинското ръководство през 2019 г. са секторите образование, благоустройство и опазване на околната среда, спорт, култура, здравеопазване и социални дейности.

Бюджетът за 2019 г. има за цел да създаде възможности за балансирано развитие на община „Марица“ и предоставянето на по-ефективни и качествени услуги на населението. Дисциплината при изразходването на публичните ресурси и ефективното усвояване на средствата от Европейския съюз, ще гарантира стабилност и максимален положителен ефект при изпълнението на  финансовата рамка.

При работата по финансовия план са взети предвид предложенията на кметовете на населените места, директорите на дирекции,  началниците на отдели в общинската администрация и ръководителите на второстепенните бюджетни разпоредители.