Обявления

Обява за инвестиционното си намерение: „ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – С. ЦАРАЦОВО”