Обявления

Обява от ТЕД-БЕД ЕАД

ОБЯВА

От „ТЕД - БЕД" ЕАД

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЦЕХ ЗА РЯЗАНЕ НА ДУНАПРЕН и ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРУЖИНИ", в УПИ 78080.104.25 в местност "Голяма Сърджалийка", землище на село Царацово, Община "Марица", Пловдивска област.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в кметството на с. Царацово, в Община Марица или в РИОСВ - гр. Пловдив, бул. „Марица" 122, ПК 4000.