Обявления

Обявление за отчуждаване на имот в с. Царацово