Обявления

Решение №09-ДО-1126-00 от 05.01.2018г.

Дата на публикуване: 18.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Дата на публикуване: 18.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Дата на публикуване: 18.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за ползване на на воден обект за заустване на отпадъчна вода в повърхностни водни обекти

Дата на публикуване: 08.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Уведомление за инвестиционно намерение СР-08-26/21.12.2017г.

Дата на публикуване: 02.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Уведомление за инвестиционно намерение СР-08-27/21.12.2017г.

Дата на публикуване: 02.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...