Обявления

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води а повърхностни водни обекти

Дата на публикуване: 05.07.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Обявление за отчуждаване на имот в с. Царацово

Дата на публикуване: 04.07.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520729/24.04.2017г, за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Дата на публикуване: 02.07.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591100/07.07.2017г, за еодовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Дата на публикуване: 02.07.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Становище на ДП национална компания "Железопътна инфраструктура"

Дата на публикуване: 29.06.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал.9, т.2 от закона за водите за служебно изменение на разрешително №31520729/24.04.2017г. за водовземане на подземни води чрез нови водоземни съоръжения

Дата на публикуване: 29.06.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...