Обявления

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземене на подземни води чрез нови водоземни съоражения

Дата на публикуване: 24.10.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Решение №09-ДО-450-01 от 16.10.2017г.

Дата на публикуване: 24.10.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Отчет за изпълнение на бюджета на поделение ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Костиево

Дата на публикуване: 19.10.2017

Отчет за изпълнението на бюджета [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води

Дата на публикуване: 18.10.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Решение №09-ДО-1121-00 от 20.09.2017г.

Дата на публикуване: 29.09.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително №33740131/04.12.2002г. последно продължено с решение №РР - 1606/02.10.2012г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Дата на публикуване: 29.09.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...