Обявления

Заповеди за открито административно производство на основание чл.65, ал.1 от ЗОС, за принудително изземване на на общински поземлен имот-общинска собственост.

Дата на публикуване: 25.09.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Обява за инвестиционно намерение на ДП„НКЖИ“

Дата на публикуване: 14.09.2017

Уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. № 53-00-28/11.09.2017г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи информация по Приложение № [...]

Цялата публикация...

О Б Я В А

Дата на публикуване: 09.08.2017

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”-Пловдив Общинска служба по земеделие -Марица [...]

Цялата публикация...

Обявление

Дата на публикуване: 08.08.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Обявление

Дата на публикуване: 08.08.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Решение №09-ДО-1119-00 от 05.07.2017г.

Дата на публикуване: 17.07.2017

<p style="text-align: center;"><a class="btn btn-success btn-lg" href="http://maritsa.bg/uploads/1442470236-2051783986-486.pdf">Линк към обявлениeтo</a></p> [...]

Цялата публикация...