Обявления

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Дата на публикуване: 18.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Дата на публикуване: 18.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Обява за инвестиционно намерение на Гето Колев Гетов

Дата на публикуване: 18.01.2018

[...]

Цялата публикация...

Решение №09-ДО-1091-01 от 12.01.2018г.

Дата на публикуване: 18.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за ползване на на воден обект за заустване на отпадъчна вода в повърхностни водни обекти

Дата на публикуване: 18.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за ползване на на воден обект за заустване на отпадъчна вода в повърхностни водни обекти

Дата на публикуване: 08.01.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...