Обявления

ОБЯВА до заинтересованите лица „Марвел Агро“ ЕООД

Дата на публикуване: 01.02.2017

Съгласно  Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 70-00-49 от 26.01.2017г. в [...]

Цялата публикация...

Обява за инвестиционно намерение на ЕТ „Боряна Златанова“

Дата на публикуване: 23.01.2017

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. [...]

Цялата публикация...

Обява за инвестиционно намерение на „ЖАРАВ 77“ ЕАД

Дата на публикуване: 20.01.2017

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Дата на публикуване: 16.01.2017

Линк към съобщението [...]

Цялата публикация...

Обява за инвестиционно намерение на ЗП Йордан Петров Дардов

Дата на публикуване: 16.01.2017

           На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че [...]

Цялата публикация...

Решение №09-ДО-117-14 от 19.12.2016г.

Дата на публикуване: 05.01.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...