Обявления

Решение №09-ДО-1128-00 от 24.04.2018г.

Дата на публикуване: 25.05.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за ползване на на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Дата на публикуване: 25.05.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Уведомление за инвестиционно намерение №СР-08-30/04.05.2018г.

Дата на публикуване: 10.05.2018

Линк към решението [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Дата на публикуване: 10.05.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Дата на публикуване: 10.05.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Дата на публикуване: 10.05.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...