Обявления

О Б Я В А

Дата на публикуване: 14.07.2017

О  Б  Я  В  А   за инвестиционно намерение на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД със седалище: гр. Пловдив 4000, ул. [...]

Цялата публикация...

О Б Я В А

Дата на публикуване: 14.07.2017

О  Б  Я  В  А   За Комплексна Екологична оценка със здравна експертиза за инвестиционно намерение на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително №33150013/09.12.2009г. последно продължено с решение №РР-1941/16.05.2014 за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Дата на публикуване: 21.06.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Обява за инвестиционно намерение на „С.К.Плов“ ЕООД

Дата на публикуване: 21.06.2017

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх. [...]

Цялата публикация...

Решение №09-ДО-1073-01 от 22.05.2017г.

Дата на публикуване: 02.06.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Решение №09-ДО-896-03 от 15.05.2017г.

Дата на публикуване: 30.05.2017

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...