Обявления

ОБЯВА от „ГД ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ЕООД

Дата на публикуване: 19.03.2018

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземене на подземни води чрез нови водоземни съоражения

Дата на публикуване: 16.03.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за ползване на на воден обект за заустване на отпадъчна вода в повърхностни водни обекти

Дата на публикуване: 16.03.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Решение №ПВ-4-ЕО/2018г.

Дата на публикуване: 08.03.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземене на подземни води чрез нови водоземни съоражения

Дата на публикуване: 06.03.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Заповед за забрана на паша в горските територии

Дата на публикуване: 28.02.2018

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...