Обявления

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Дата на публикуване: 22.01.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни [...]

Цялата публикация...

Решение №09-РД-654-00 от 04.01.2019 МОСВ

Дата на публикуване: 17.01.2019

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Дата на публикуване: 17.01.2019

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

Дата на публикуване: 17.01.2019

Линк към обявлениeтo [...]

Цялата публикация...

Обява чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Дата на публикуване: 03.01.2019

Линк към обявата [...]

Цялата публикация...

Уведомление за инвестиционно предложение

Дата на публикуване: 20.12.2018

Уведомление [...]

Цялата публикация...